ETT FÖRETAG MED EN KLAR UPPGIFT: ÖNSKANDE ATT SPARA LIV

Bakom företaget finns två brandmän, Lars Bo Nissen och Jacob Pedersen som tillsammans har mer än 25 års erfarenhet av brandbekämpning och brandskydd.

År 2013 gick Jan Nørskov till bolaget som en investerare och affärsutvecklare och hanterar den kommersiella sidan av 4 FIRE INTERNATIONAL.

Efter en lång utvecklingsprocess, där enkel användning, tillförlitlighet och kvalitet var nyckelorden, kom produkten till världen med 112 BRANDSLÄCKARE, en universell brandsläckare som är så enkel att använda att vem som helst kan använda den och inte lämnar betydande följdskador såsom pulversläckare.

Erfarenheter inom handlingsområdet säger att en stor del av de bränder som brandkåren flyttar ut med en snabb och effektiv insats kunde ha slutat, långt innan elden utvecklades. Felaktiga åtgärder kan ha katastrofala följder, till exempel vid brand i fetter / friterare.

När elden uppstår kan det skapa panik, därför kräver det att ansträngningen är snabb och lätt att gå oavsett ålder och att den skadade personen är så bekväm med insatsen.

Kvaliteten är viktigast
När den lilla elden uppstår är det sekunder ...

Därför är kvalitet och tillförlitlighet en fråga om liv och död.

Våra partners är exklusivt kvalitetsproducenter med produktion i DANMARK och Nordeuropa.

Vi prioriterar kvalitet och tillämpning över pris.